петък, 14 март 2008 г.

Greek slang and we like it!

Honestly, when I started studying Greek some years ago I was quite curious about Greek slang. I was searching on the Internet for lists of colloquial expressions and my findings were quite... "interesting". My first Greek list of slang expressions was the νεοελληνικό λεξικό της νεολέας. I was puzzled really - I couldn't believe that all these were true and I had to ask some of my first Greek friends if they really say "Πήρα fax" when they mean "Tο κατάλαβα" (I got it) or "Παλεύουμε;: To λες αν δεις χοντρή γκόμενα" - I don't have the guts to translate this one, sorry.
Needless to say my Greek friends were truly amused by my wonderings. You see, it turned out that all these lists on the Internet were more of a practical joke than something that would help the puzzled learner of Greek language understand what the young people are actually saying, 'cause believe you me - textbooks are far from teaching you the language of the street.


My disappointing experience continued with printed editions of Greek slang dictionaries. This is why I was so excited when I found about the newest slang dictionary offered and namely:

Now that my Greek is better (and my knowledge of slang developed;)) I can really appreciate this dictionary. It is actually a HELPING one for the tortured foreigner because it actually describes the language of the street in its full glory. AND!!

This is a dictionary with online presence!

The official site is: http://greekargo.googlepages.com/home

And the BLOG is http://greekargo.blogspot.com/. I sincerely recommend this blog. Every phrase is accompanied by a picture and it's great fun reading it.

A big bravo to the authors Νίκος Μακροδήμος & Χρήστος Ακριτίδης for their excellent work!

четвъртък, 13 март 2008 г.

Ресурси по новогръцки език в интернет

Ресурси в нета, както не веднъж сме казали, много. Аз отново ще претендирам за изчерпателност със следния списък от връзки. Връзките към речниците вече бяха споменати в статията за онлайн речниците, но за да сме изчерпателни по темата „новогръцки“, ще ги повторим:

• Речници
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
Електронната версия на речника на Манолис Триандафилидис.

http://www.sensagent.com/
Двупосочен онлайн речник, който е основан на европейския проект BalkaNet, „Многоезична семантична мрежа на балканските езици“, предвиждащ създаването на синхронизирани семантични бази от данни за следните балкански езици - български, новогръцки, румънски, сръбски, турски и разширяване на чешката лексикално-семантична мрежа.

http://www.eurodict.com/
Двупосочен гръцко-български речник

www.in.gr/dictionary
Двупосочен английско-гръцки речник

http://ngfsu.data.bg/p/files
Речници за сваляне от ресурсите на Новогръцка филология в СУ (видим само от България). Сред тях са: Oxford Learner’s Greek-English, English-Greek Dictionary (в pdf формат),

Граматика
http://www.neurolingo.gr/en/online_tools/lexiscope.htm
Всичко, което ви е необходимо за бърза граматическа или правописна справка.

http://modern-greek-verbs.tripod.com/contents.html
Списък на глаголи и техните парадигми
http://www.personal.psu.edu/faculty/f/s/fsl/GrammerTables.htm
Таблици с граматични парадигми
http://www.media.uoa.gr/language/info.php
Новогръцки език като чужд. Страница на Атинския университет

• Уроци
http://www.greekeducation.org/books/e-books.html
Безплатни учебници по гръцки език за деца. Материалите са разработени по програмата „Образование за емигранти” (“Παιδεία Ομογενών”). Тази програма се спонсорира от Европейската комисия и Министерство на образованието и религиите на Гърция и се осъществява от Университета в Крит. Материалите са достъпни за свободно ползване и може да се свалят от интернет на горепосочения адрес.
http://berlin.cls.yale.edu/picturedictionary/pub/index.asp?p=2&v=
Мултимедиен проект за изучаване на новогръцки, разработен от университета Yale
http://www.kypros.org/LearnGreek/
Мултимедийни уроци по новогръцки език за чужденци

• Школи
Горещо препоръчвам школа „Панелиника“ (в София)

Изучаване на новогръцки език в България

Тъй като получих няколко писма наскоро относно това, къде в България може да се изучава новогръцки език, реших, че знанията ми може да са от помощ на тези, които искат да се занимават с новогръцки на по-напреднало ниво.
Следва кратко описание на петте университета в България, където се изучава новогръцки.
Като възпитаничка на Новогръцка филология в СУ, разбира се първо ще препоръчам именно тази специалност;)

I Софийски университет „Св. Климент Охридски”
http://www.uni-sofia.bg/
- Новогръцка филология
- Балканистика
I.1 Новогръцка филология
Специалност „Новогръцка филология” е създадена през академичната 1991/1992 с решение на Академически съвет на СУ „Св. Климент Охридски” и Министерство на образованието и науката на България. Приемът на студенти започва от учебната 1992/1993 като образователната степен, която се придобива е бакалавър-филолог. Към специалността съществува и магистърска програма от три семестъра „Новогръцка филология- Езикознание и превод”.
Прием
Приемът в специалността става чрез полагане на изпит по някой от западните езици (английски, френски, немски, италиански или испански) или с комплексен изпит по старогръцки и латински език, като оценката се умножава по три и към нея се добавят оценките от дипломата за завършено средно образование по български език и литература (БЕЛ) и чужд език.
За повече подробности посетете сайта на Новогръцка филология.

I.2 Балканистика
Специалността „Балканистика” към Факултета по славянски филологии е открита с решение на Академичния съвет на СУ „Св. Климент Охридски” № 10/19.01.94. Приемът на студенти започва от учебната 1994/1995 г. Балканистиката е комплексна специалност. В нея се подготвят магистри-филолози по балкански езици и култури. Обучението е в 10 семестъра и задължително завършва с магистърска степен.
Прием
Приемът в специалността става чрез полагане на изпити по БЕЛ и история на България, като оценката по БЕЛ се умножава по две и към нея се добавят оценките по история на България и оценките от дипломата за завършено средно образование, по БЕЛ и история.

II Югозападен университет „Неофит Рилски” (ЮЗУ)
http://www.swu.bg/
- Приложна лингвистика – английски и новогръцки език
- Балканистика
II.1 Приложна лингвистика – английски и новогръцки език
Специалността „Приложна лингвистика“ съществува почти от създаването на университета, но новогръцки език започва да се изучава в рамките на програмата през учебната 1994/1995. Образователно-квалификационни степени, които придобиват студентите, завършили специалността, са: бакалавър-преводач (по първия и втория чужд език); бакалавър-филолог (по първия чужд език след допълнително обучение в рамките на 4-годишния курс); учител по първи чужд език в средното училище за образователно-квалификационната степен бакалавър-филолог; магистър по филология на първия чужд език.
Прием
А. Удвоената оценка от конкурсен изпит, B. Оценка по английски език от дипломата, C. Оценка по български език и литература от дипломата. Балът се формира като сума от посочените компоненти: А + B + C. Конкурсен изпит: английски език

II.2 Балканистика
Образователно-квалификационна степен: „Магистър” Срок на обучение: 5 години (редовно обучение). Обучаваните в тази специалност се подготвят за реализация в области, изискващи специалисти с балканистично образование:
- преводачи по първи балкански език (новогръцки) и втори балкански език (румънски, албански или сръбски);- учители по балкански езици в средни и висши училища с изучаване на балкански езици и култури;- учители по български език и литература в основните и средните училища.
Прием
Конкурсни изпити 1 английски език (или) български език (или) история на България - тема (или) матура по български език и литература (или) немски език (или) руски език (или) френски език

III Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” (ПУ)
http://www.uni-plovdiv.bg/
- Български и новогръцки
- Балканистика

III.1 Български и новогръцки
Новогръцки език се включва в специалността „Български език и новогръцки език“ през академичната 2002/2003. Специалността е педагогическа. Срокът на обучение по бакалавърска програма за редовните студенти е 4 години. Завършилите получават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ с професионална квалификация „учител по български език и литература и учител по новогръцки език и литература“ в общообразователните училища.
Прием
Полага се един от следните кандидатстудентски изпити по избор: български език, българска литература, история на България, английски език, немски език, френски език, новогръцки език, като оценката се умножава по шест.
Специалностите „Български и новогръцки език“ и „Балканистика“ в ПУ са най-младите от рода си в страната, но прави впечатление фактът, че ПУ е и първият университет, който въвежда приемен изпит по новогръцки.

III.2 Балканистика
Специалността „Балканистика“ е университетска и се осъществява само по магистърска програма. Срокът на обучение е 5-годишен и е в редовна форма. Завършилите получават образователно-квалификационна степен „магистър по балканистика" с професионална квалификация „балканист-филолог“, „балканист историк“ и „учител по новогръцки език и литература в средните училища“.
Прием
Полага се един от следните кандидатстудентски изпити по избор: български език, българска литература, история на България, английски език, немски език, френски език, новогръцки език, като оценката се умножава по шест.

IV Великотърновски университет „Св. Св. Kирил и Методий” (ВТУ)
http://www.uni-vt.bg/
- Приложна лингвистика в комбинация с руски или с немски език
- Балканистика

IV.1 Приложна лингвистика в комбинация с руски или с немски език
ВТУ е първият държавен университет, който започва преподаването на новогръцки в обособена специалност. През академичната 1991/2 новогръцки се включва като втори предмет в специалността „Приложна лингвистика”, като се комбинира или с немски, или с руски. Завършва се с диплома за бакалавър и квалификация преводач по двата езика.
Прием
БАЛООБРАЗУВАНЕ (немски) А. Удвоена оценка от конкурсен изпит (1) В. Оценка по немски език от диплома С. Оценка по Български език от диплома. Балът се формира като сума от посочените компоненти: А + B + C Конкурсни изпити: 1- Немски език - вариант I
БАЛООБРАЗУВАНЕ (руски) А. Удвоена оценка от конкурсен изпит (1) В. Оценка от конкурсен изпит (2) С. Оценка по чужд език от диплома D. Оценка по български език от диплома. Балът се формира като сума от посочените компоненти: А + B + C + D Конкурсни изпити: 1-Комплексен изпит по руски език, 2-Тест по руски език

IV.2 Балканистика
От учебната 1998/99 новогръцки се преподава и в специалността „Балканистика“. Срокът на обучение в специалността „Балканистика“ е също петгодишен до степен магистър.
Прием
БАЛООБРАЗУВАНЕ А. Удвоена оценка от конкурсен изпит (1) В. Оценка по български език или чужд език от диплома С. Оценка по история от дипломата. Балът се формира като сума от посочените компоненти: А + B + C. Конкурсни изпити 1 английски език - вариант I (или) английски език - вариант II (или) БЕЛ (или) български език (или) испански език (или) история на България I (или) история на България II - тест (или) немски език - вариант I (или) немски език - вариант II Програма (или) френски език - І вариант (или) френски език - ІІ вариант

V Нов български университет (НБУ)
http://nbu.bg/
- Неоелинистика
V.1 Неоелинистика
Специалността „Неоелинистика“ (след базово обучение в НБУ или завършена образователно-квалификационна степен специалист) се изучава от учебната 1994/1995 в бакалавърски факултет на Нов български университет - гр. София. Придобива се образователно-квалификационна степен: бакалавър, форма и срокове на обучение: редовно. Специалност и професионална квалификация: Неоелинистика; преводач с новогръцки и втори чужд език със специализация „Бизнес и мениджмънт”, учител по новогръцки език.
Прием
Общообразователен тест.

За средните училища с преподаване на новогръцки език вижте статията Новогръцкият език в българското средно образование

неделя, 9 март 2008 г.

Разплащания чрез интернет в България и чужбина без кредитна карта

Информация по темата в мрежата колко искаш, та чак да се удавиш. Тук ще се опитам кратко и ясно да обясня какво ви трябва, за да можете да извършвате електронни транзакции без кредитна карта.

За транзакции в България:

Необходима ви е дебитна карта Maestro. Веднага щом ви я издадат от банката и имате някакви пари в нея, си правите регистрация в epay.bg. При регистрацията първата ви работа е да отидете на Карти и микросметки -> Регистрирайте Вашата карта на банкомат. Системата ви издава специални кодове, които надлежно си записвате на едно листче и заедно с указанията и новата ви карта, отивате на първия срещнат банкомат. След като изпълните указанията, дадени ви на предната стъпка, вече ще можете да плащате своите сметки за телефон, GSM, ток, вода и най-важното: ЗА САМООСИГУРЯВАЩИ се лица - можете да си плащате осигуровките през системата на epay.bg. Също важно: можете да правите преводи към други банкови сметки, стига да знаете IBAN кода на нужната сметка.

УЛОВКИ: За всички по-горни действия ви е нужна Maestro дебитна карта, защото по някакви причини НАП и някои други търговци не приемат разплащания с дебитни карти Visa Electron, а също няма да можете да правите преводи към други сметки. В този случай от epay.bg са предоставили решението: да си направите "микросметка" в тяхната система и първо да прехвърляте пари от картата си Visa Electron (безплатно е), а после да плащате каквото си искате чрез микросметката. Тромаво - какво друго да кажа?


За транзакции в чужбина:

Необходима ви е дебитна карта Visa Electron. Разликата при тази карта е, че съдържа един много дълъг код на задната си страна, от който последните 3 ЦИФРИ са много важни. Точно чрез тези 3 цифри можете да регистрирате картата си в международните аналогии на epay.bg, а именно Paypal и MoneyBoookers. След това стъпките са малко или много ясни. Тук ще кажа за регистрацията в MoneyBoookers, защото те първи станаха достъпни за българските граждани и защото ги използвам успешно вече една година и мога да кажа, че предлагат отлична услуга.
След като се регистрирате, отивате на Profile -> LIST OF CREDIT/DEBIT CARDS -> [Manage]. Натискате Add и въвеждате номера на картата и онези 3 цифри, за които вече писах. След това сайтът ви предупреждава, че ще изтегли произволна сума в рамките на EUR 1.01 - 2.99 (трябва да имате поне такава наличност) единствено и само за целите на сигурността - не се притеснявайте, тези пари не се губят, а просто се добавят към баланса на профила ви (вж. по-долу). За да потвърдите картата си, след 2-3 дни поисквате извлечение от банковата ви сметка (от някой клон на банката или онлайн - ако имате активирано е-банкиране) и търсите в транзакциите нещо такова:
01.02.2008 0.00 (приход) 4.54 (разход) ВЧ-12345689746POS 2.32 EUR MONEYBOOKERS EUR/LONDON. No:VIOSDI-00012354654

4, 54 е левовата равностойност на таксуваните 2.32 евро. Взимате евровата стойност, въвеждате я в профила си в MoneyBoookers и вече можете да използвате картата си да пазарувате и да получавате пари от чужбина.

Внимавайте: за да ПОЛУЧАВАТЕ пари, не е необходимо да регистрирате карта - трябва само да регистрирате имейл адреса си и да го дадете на човека, който иска да ви изпрати пари през MoneyBoookers. Получените пари са всъщност "виртуални" пари (аналог на микросметката в epay.bg), които веднага можете да похарчите за skype кредит например. Но ако искате да получите парите си на сметка в България или в дебитната си карта - ще трябва да я регистрирате.

Какво печелите от цялата тази история с международните сайтове за разплащания:

1. Таксите за транзакциите са в пъти по-ниски отколкото съответните услуги на българските банки и разните офиси за пращане на пари в брой. Вижте тук.

2. Стъпките са въпрос на секунди.

3. Запазвате пълна история на плащанията/приходите си.

4. Не гледате като теле в железница, когато някой клиент заяви, че плаща само през Paypal и MoneyBoookers.

Надявам се да съм полезна с тази информация. Аз лично се добрах до нея след години ровене, проби и грешки поради простата причина, че никой не е седнал да обясни по-горните неща с думи прости на някой сайт или брошурка.
И накрая - за всеки случай - преди да си извадите дебитна карта, задължително питайте вашата банка какво МОЖЕ и какво НЕ картата, която ви предлага, за да не се окаже, че нещо не ви устройва. Аз лично имам и двата вида дебитни карти, като са вързани за една и съща сметка, за да мога да правя всичко изброено по-горе. ;)
Също така внимавайте, защото има банки и банки. Основните критерии при избор на банка за дебитната ви карта трябва да са:
- такса за превод - внимавайте, защото има банки, които таксуват преводите с 80 ст. и други - с 3 лева.
- такса за откриване, такса за поддържане - трябва да са 0
- минимален остатък (около 2 лева)
Успех.