четвъртък, 13 март 2008 г.

Ресурси по новогръцки език в интернет

Ресурси в нета, както не веднъж сме казали, много. Аз отново ще претендирам за изчерпателност със следния списък от връзки. Връзките към речниците вече бяха споменати в статията за онлайн речниците, но за да сме изчерпателни по темата „новогръцки“, ще ги повторим:

• Речници
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
Електронната версия на речника на Манолис Триандафилидис.

http://www.sensagent.com/
Двупосочен онлайн речник, който е основан на европейския проект BalkaNet, „Многоезична семантична мрежа на балканските езици“, предвиждащ създаването на синхронизирани семантични бази от данни за следните балкански езици - български, новогръцки, румънски, сръбски, турски и разширяване на чешката лексикално-семантична мрежа.

http://www.eurodict.com/
Двупосочен гръцко-български речник

www.in.gr/dictionary
Двупосочен английско-гръцки речник

http://ngfsu.data.bg/p/files
Речници за сваляне от ресурсите на Новогръцка филология в СУ (видим само от България). Сред тях са: Oxford Learner’s Greek-English, English-Greek Dictionary (в pdf формат),

Граматика
http://www.neurolingo.gr/en/online_tools/lexiscope.htm
Всичко, което ви е необходимо за бърза граматическа или правописна справка.

http://modern-greek-verbs.tripod.com/contents.html
Списък на глаголи и техните парадигми
http://www.personal.psu.edu/faculty/f/s/fsl/GrammerTables.htm
Таблици с граматични парадигми
http://www.media.uoa.gr/language/info.php
Новогръцки език като чужд. Страница на Атинския университет

• Уроци
http://www.greekeducation.org/books/e-books.html
Безплатни учебници по гръцки език за деца. Материалите са разработени по програмата „Образование за емигранти” (“Παιδεία Ομογενών”). Тази програма се спонсорира от Европейската комисия и Министерство на образованието и религиите на Гърция и се осъществява от Университета в Крит. Материалите са достъпни за свободно ползване и може да се свалят от интернет на горепосочения адрес.
http://berlin.cls.yale.edu/picturedictionary/pub/index.asp?p=2&v=
Мултимедиен проект за изучаване на новогръцки, разработен от университета Yale
http://www.kypros.org/LearnGreek/
Мултимедийни уроци по новогръцки език за чужденци

• Школи
Горещо препоръчвам школа „Панелиника“ (в София)