сряда, 16 юли 2008 г.

Как се пише „Internet“ на български?


Думичката „интернет“ сигурно е една от най-често употребяваните в съвременното ежедневие. Знаем ли обаче как се пише на български?

Без много обяснения и излишно церемонене „Нов правописен речник на българския език“ на БАН (НПРБЕ) е категоричен:

Думата „интернет“ се пише с малка буква и ударението пада върху „и“.

Дадени са следните примери на употреба в специалното Приложение 17 „Списък на думи с разделно писане“:
интернет адрес, интернет доставчик, интернет карта, интернет страница

„Правописен и правоговорен речник на българсия език“ на Петър Пашов и Христо Първев (изд. 2004 г.) е съгласен за малката буква, но дава различно произношение. Този речник предлага ударението да е на второто „е“ или - „интернЕт“. Не очаквах това стряскащо разкритие, защото си мислех, че поне при произношението на тази дума няма колебания, но явно съм грешала.

Анкетата, която течеше тук през последния месец и половина, имаше за цел да види каква е нагласата на повечето потребители относно изписването на тази дума.
Ето и резултатите:


За разлика от двата основни правописни речника на българския език 51% от гласувалите смятат, че правилният правопис е с главна буква: „Интернет“.
33% процента намират за правилен „официалния“ правопис, 12% казват, че зависи от употребата, двама гласуващи са си признали откровено, че не знаят.

Най-вероятно повече от половината гласували (51%) са предпочели „Интернет“, защото такъв е правописът на английски. Ето речниковата статия от Oxford Advanced Learner’s Dictionary

Internet /.../ noun (usually the Internet) (also informal the Net) [sing.] an international computer network connecting other networks and computers from companies, universities, etc.: I looked it up on the Internet. You can buy our goods over the Internet. All the rooms have access to the Internet / Internet access. an Internet service provider (= a company that provides you with an Internet connection and services such as email, etc.)
От тази статия става ясно, че „интернет“ на английски не само се пише с главна буква, но и че обикновено се членува. На български не казваме *Ще потърся в Интернета, нито *Можете да купите стоките ни в Интернета, но пък със сигурност казваме Вчера пак ми спряха интернета - със значение „връзката с Интернет“, а не световната мрежа, разбира се.
При всички случаи хората, решили да изписват думата интернет с главна буква обаче, ще трябва да правят това във всички изрази, в които се употребява, т.е. Интернет адрес, Интернет доставчик и т.н. и ще трябва да са наясно, че всъщност използват английския, а не българския правопис.

Също доста висок процент от гласувалите (33%) са предпочели правописа с малка буква. Те автоматично спазват препоръките на НПРБЕ и единственият им проблем са горните 51 процента, които биха им възразили. А това съвсем не се случва рядко. Например, ако един преводач използва малка буква, а редакторът не отвори НПРБЕ и поправи масово думата с главна буква, автоматично се получава огромна каша, която при опит на коректора да бъде поправена, става съвсем безнадеждна - в половината текст „интернет“ е с малка, а в другата половина - с главна буква.

Скромните 12 % от гласувалите са казали, че правописът на малка/главна буква зависи от употребата. Тъй като нито НПРБЕ, нито Оксфорд дават две различни употреби на тази дума, тези хора трябва да ползват други източници. Самата аз, преди да се снабдя с НПРБЕ, спадах към тях и бях запаметила най-често срещаната дефиниция в Мрежата, която по най-добрия начин е формулирана така:

Какво е Интернет и каква е разликата му с интернет
авг.15, 2007 in Речник
В общия смисъл, интернет (с малко и) е компютърна мрежа, която свързва няколко мрежи.
Интернет е съкращение от интер-нетуърк, или буквално преведено на български — междумрежа. Като съществително собствено име, Интернетът е обществено-достъпна международно свързана система от компютри (заедно с информацията и услугите, които те предлагат на потребителите), която използва протоколния стек (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) TCP/IP. Така че, най-големият интернет е просто наричан Интернет.
Процесът на свързване на мрежи по този начин е известен като internetworking.
(публикувано с любезното позволение на Богомил Шопов)

Ако приемем тази дефиниция за вярна, то думата „интернет“ с малко „и“ ще бъде използвана в съвсем малко на брой технически текстове, свързани с изграждането и поддържането на локални мрежи. Аз лично бих се съгласила с правило за малка/главна буква, зависещо от употребата, единствено ако говорим за думата „мрежа“. „мрежа“ е локалната мрежа, а „Мрежата“ (винаги членувано) е световната мрежа. И един въпрос, който ми се струва логичен: „компютърна мрежа, която свързва няколко мрежи“ не означава ли просто „мрежа“? При създаването на "The Internet" може и да е имало такова разграничение, но днес то ми се струва леко архаично.

Почетните двама гласували са си признали, че пишат тази дума, както им дойде. И прави са хората - то може ли да се разбере нещо в тази каша?

Рестартирам анкетата, за да видя дали резултатите ще се променят и в каква посока.
Моля, гласувайте:)

Редакция: Ето и резултатите от повторната анкета.