петък, 27 март 2009 г.

Компютърна система за разпознаване на българска реч

На 26 март във Факултета по математика и информатика на СУ се състоя официалното представяне на първата по рода си система за разпознаване на българска реч.

В рамките на един час авторите на протекта разказаха за използваните математически алгоритми и демонстрираха как системата работи под Windows. Проектът е завършен за три години, а за разработването му е използван корпус с юридически текстове с обем малко над 200 милиона думи, въз основа на който е съставен речник от 450 000 словоформи.

Системата ще се разпространява от Ciela. Повече инфрормация можете да прочетете в междинната презентация за проекта: Компютърно разпознаване на свързан говор при голям речник на български език
и в презентацията Система за разпознаване на българска реч