неделя, 5 април 2009 г.

Какво е това?

Винаги има два начина. Вие кой избирате обикновено?