понеделник, 25 май 2009 г.

За политическия правоговор

Вече бях отразила едно изследване, посветено на ораторските умения на родните политици, в статията В парламента не стигат добрите оратори. Преди малко открих, че на 21-ви април студенти и преподаватели от специалността „Българска филология“ на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ са обобщили данните от своите 5-годишни изследвания върху изказванията на българските политици. Препоръчвам да прочетете следните две статии, отразяващи изследванията:

НЪ КОЙ ДЪ ДАМ ДУМЪТЪ? ИЗГЛЕЖДА ВИЙ НЕ МЪ ЧУХТИ…

Политици, "ша ва замолим" да говорите на книжовен език

Много е добре, че колегите филолози са подчертали, че „диалектите са богатството на езика, но все пак има ситуации, при които използването на диалектни форми е недопустимо“. Оказва се, че всички основни нарушители на книжовните правоговорни норми са носители на източни диалектни маркери с почетното изключение на Бойко Борисов, който е класически пример за представител на говорещите западни диалекти.

Друг важен момент в изводите на тези изследвания е, че българските филолози коментират не само книжовността на изговора, но и съдържанието на речите на нашите политици:

„Според преподавателите и студентите, схвръхупотребата на клишетата като “политическа отговорност”, “политическа воля”, “прозрачност” и “визия” водят до загуба на същинското значение на въпросните думи и словосъчетания.“ Нашите политици говорят много, но информацията, която предоставят е малко”, каза главен асистент Владислав Миланов.“

На въпрос на Econ.bg дали този път е отличен депутат с правилна употреба на книжовната езикова норма, преподавателят и част от екипа в проекта Владислав Миланов заявил, че тази година са решили да не определят най-добър и най-лошо говорещ политик - практика, която е съществувала при предишните изследвания.

Аз обаче ще си позволя да излъча своя победител по книжовен правоговор и съдържателност на речта. На 21-ви май г-жа Надежда Михайлова посети Земен, Радомир и Перник, като и на трите срещи с обществеността имах възможност да я слушам внимателно. Знам, че съм я гледала десетки пъти по телевизията, но срещата на живо оставя много по-ярки и дълбоки впечатления. Г-жа Надежда Михайлова не прави никакви отклонения от правоговорната норма, а изказванията й са на достъпен език, който е далеч от онази скучна политическа реторика, която те кара моментално „да се изключиш“, щом чуеш първите й тонове. Всичко, което каза на обиколката си в обл. Перник, беше подредено, добре аргументирано и без капка абстрактност. Не крия радостта си, че обективно най-добрият политически оратор в България е жена и то именно от моята партия, и то водач на Евролистата ни:)

И за да приключа отразяването на последните лингвистични изследвания, ще кажа, че много се радвам, че СУ ще учреди Център за изследване на политическа и журналистическа реч, където ще се създават езикови портрети на политиците. Ще чета с удоволствие и месечния бюлетин с езиковите отклонения на изследваните!