неделя, 7 юни 2009 г.

Лекции по технология на превода от проф. Дейвид Конъли

Специалност Новогръцка филология,

Катедра Класическа филология,

СУ „Св. Климент Охридски“


ви кани

на две лекции върху проблемите на превода, които ще бъдат изнесени от

проф. Дейвид Конъли,

преводовед и преподавател в Солунския университет „Аристотел”

1. Ο ρόλος της μετάφρασης στη διαμόρφωση εθνικών γλωσσών: Η περίπτωση της ελληνικής

(9 юни 2009 г., 14:00 ч., 176 аудитория)

2. Re-Writing the Poem: Stages, Factors and Constraints in the Translation Process

(10 юни 2009 г., 14:00 ч., 176 аудитория)

***

Анотации на лекциите

David Connolly / Ντέιβιντ Κόνολι

1. Ο ρόλος της μετάφρασης στη διαμόρφωση εθνικών γλωσσών: Η περίπτωση της ελληνικής

Είναι ευρέως γνωστός ο σημαντικός ρόλος της μετάφρασης στη διάδοση της γνώσης, της θρησκείας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού γενικότερα. Λιγότερο γνωστός ίσως είναι ο ρόλος της μετάφρασης στη διαμόρφωση εθνικών γλωσσών. Όπως λέει ο Jean le Rond dAlembert (1717-83), Γάλλος φιλόσοφος της εποχής του Διαφωτισμού, «οι καλοφτιαγμένες μεταφράσεις αποτελούν λοιπόν τον πιο γρήγορο και τον πιο βέβαιο μέσο για τον εμπλουτισμό μιας γλώσσας». Ή όπως λέει και σήμερα ένας επιφανής Έλληνας μελετητής του μεταφραστικού φαινομένου: «Οι γλώσσες και οι πολιτισμοί προάγονται με τις διασταυρώσεις και τις ωσμώσεις. Ένα από τα συντελεστικότερα μέσα που βοηθούν αυτές τις σχέσεις είναι η μετάφραση» (Κασίνης 1998: 11). Στην εργασία μου αυτή, εξετάζω το σημαντικό ρόλο που έπαιζε η μετάφραση στη διαμόρφωση της ελληνικής κυρίως στην εποχή του ελληνικού διαφωτισμού αλλά και το ρόλο που συνεχίζει να παίζει και σήμερα.

2. Re-Writing the Poem: Stages, Factors and Constraints in the Translation Process

The process of translating a poem is, of necessity, a re-writing of the poem and, depending on the translator’s aims, a re-writing for a particular purpose. The translator’s aims are all-important and influence all stages of the translation process. In this talk, I will discuss the various stages in the translation process, the factors involved and the constraints on the translator.