вторник, 21 юли 2009 г.

Блогърска истерия: „Аууу - осигуровки!“

Бях решила да не пиша по тази тема, защото си е чиста проба провокация, но се уплаших от дълбоко „възмУтените и огОрчени“ изцяло погрешни коментари по темата в Мрежата, затова - в качеството си на старо „самоосигуряващо се лице“, ще внеса светлина по случая.

Какво разбуни духовете?
Моят приятел Преслав Недев е публикувал една иначе чудесна статия, но пък със страшно подвеждащото заглавие „Данъчните удрят блогърите с осигуровки“. След него други онлайн издания са препечатали информацията, без да я представят с нужните обяснения и сега де що има писачи в Мрежата са започнали тюхкане до възбог, че - видиш ли - те блог си пишели, а лошата държава щяла да ги кара да плащат данъци.

Та... ето я ябълката на раздора:
писмо Изх. № 24-34-35/06.04.2009 год. Относно: дължимите осигурителни вноски и данъчното третиране на доходи, придобити от физически лица за реклама в Интернет сайтове, осъществявана от трети лица в системата за въпроси и отговори към Националната агенция за приходите.

Какво пише в това писмо и как да го тълкуваме?
Лицето Петьо е физическо. Т.е. няма фирма и на всичкото отгоре не е регистрирано по БУЛСТАТ като свободна професия. Но пък купува домейни, прави сайтове, получава пари от реклами. И пита Петьо НАП „Какви пари дължа за данъци и осигуровки?“.

НАП към Петьо
В горното писмо НАП не казва нищо ново, а просто обяснява на Петьо, че тъй като той получава документирани приходи (Гугъл нали знаете, че издава „инвойси“ заедно с парите, които ви праща?), то той дължи данъци И осигуровки върху тях:

1. като по граждански договор, ако няма пукната регистрация по Булстат
2. като доход на свободна професия
3. като фирмен приход, ако има ЕТ, (Е)ООД или нещо друго.

Това са принципни положения и важат при всички случаи. Каквито и пари да вземете като физическо лице - ОТ БЛОГОВЕ ИЛИ НЕ - вие винаги дължите и данък, и осигуровки. Или за да е ясно: физическите лица дължат както данъци, така и осигуровки върху приходите си, а фирмите - само корпоративен данък, а осигуровки - само в случай че имат служители.

Важна „фатка“
Разходи могат да декларират само фирми, така че хостинги, мостинги, разходи за хонорари на автори и т.н. важат само ако имате фирма. В България не се признават де факто разходи на неюридическите лица, а им се отпускат т.нар. „нормативно признати разходи“. Т.е. в общия случай: ако за годината изкарате от блога си 10 хил. лева (от реклама, от какво друго??) тази година, облагаемата сума е 6 хил. (тъй като НПР за авторски труд е 40%) , върху която дължите първо осигуровки в размер на 29,5% от тях, я после и 10% данък върху разликата.

Каква е тая работа с осигуряването???
Всяко лице, което работи, трябва да плаща осигуровки - тече му стаж, осигурява си старините. Ако работи по трудов договор и от време на време заработва нещо допълнително (по граждански договор например), то през годината може да си се осигурява само за едната дейност (трудовия договор), а накрая с попълването на данъчната декларация, ще си плати данъците и осигуровките и за допълнителните приходи. Т.е. ако работите някъде на трудов договор, а изкарвате пари от блога си: спокойно. Накрая на годината ще им плащате данъците и осигуровките.

Има и нещо полезно в цялата работа в крайна сметка
Ако не работите никъде, нямате фирма, а получавате достатъчно пари от блоговете си, вече имате възможност да се регистрирате като свободна професия и съответно самоосигуряващо се лице и да си плащате месечните осигуровки. Ето го малко по-добре казано
всеки блогър трябва [„АКО ИСКА“ - бих казала аз] да се регистрира като упражняващ свободна професия – например „писател” в Регистър БУЛСТАТ, след това да подаде декларация образец Окд-5 в НАП – за започване на упражняване на свободна професия – писателска, журналистическа и т.н., без значение дали получава доходи от нея. В случая – осигурителните отношения – нямат значение по отношение наличието или липсата на доходи. Достатъчното основание е, че се полага труд – пишат се статии в свой блог. А щом пишат, значи се влагат трудови ресурси, губи се времето, хабят усилия, дори има и разход на време да популяризира своя сайт.
Само внимавайте, защото като свободна професия вече може и да имате БУЛСТАТ и правото да пишете опростени фактури, но месечните осигуровки стават неизбежни. Т.е. ако изкарвате под 433 лева/месец чисто от блога си, свободната професия не е за вас. Плащайте си точно дължимата сума по гражданските договори/служебни бележки/инвойси от чужбина и се задоволявайте с аналогичния стаж, който ви се признава.

Моята препоръка
Ако имате солидни приходи и разходи, на вас задължително ви трябва фирма (ЕООД например). Ако имате спорадични дребни приходи - документирайте ги с граждански договори. И всичко ще бъде наред.

ВАЖНО: 24.07.2009 г. Прочетете статията на Преслав Недев Осигуровките за блогърите. Не е ли време за официално разяснение на НАП?. В нея са посочени по-подробно възможните сценарии за деклариране на доходи, компилирани са всички последващи коментари на НАП по темата и най-вече се посочва, че: „Блогърите, които не печелят от блоговете си, могат и да не четат следващите редове.“