понеделник, 7 декември 2009 г.

СЛОВОРЕД - новият портал за ресурси по български език

http://slovored.com/

СЛОВОРЕД е чудесен нов проект, който е събрал на едно място всякакви ресурси по български език. Порталът предлага изключително добре организирани материали и инструменти, които биха били от голяма помощ за всеки, който иска да пише грамотно.

В този лесен за ползване езиков портал можете да намерите:

Английско-български ресурси

Английско-български речник - Двупосочен английско-български речник

Технически речник - Двупосочен английско-български политехнически речник

Компютърни термини - Английско-български речник на компютърните термини

Географски понятия - Двупосочен английско-български речник на географските понятия

Медицински речник - Двупосочен английско-български речник на медицинските термини

Граматически съкращения - Списък на употребяваните съкращения в речниците

Български ресурси

Синонимен речник - Речник на синонимите в българския език

Тълковен речник - Тълковен речник на българския език

Граматика - Система за граматичен анализ на българския език

Транслитерация - Транслитерация от български към английски според действащите закони

Закон за транслитерация - Откъс от „Закон за транслитерацията“, засягащ правилата за транслитерацията

Правопис - Проверка на правописа на български

Сричкопренасяне - Сричкопренасяне на български думи

Ударения - Проверка на ударенията на думите

Граматически съкращения - Списък на употребяваните съкращения в речниците

Тестове

Превод на думи - Проверка на знанията при превод от английски на български и обратно

Правопис на думи - Проверка на знанията при правопис на български и английски думи


Всички тези безплатни удоволствия дължим на същите хора, които стоят зад добре познатата система за граматически анализ на български език Граматика и които се занимават със създаването на български ресурси за софтуерите с отворен код, а именно на екипа на БГ Офис.

Ако по някаква причина искате да потвърдите информацията, която ще получите от Словоред, можете да звъннете в служба „Езикови справки и консултации“ на БАН на телефон 0900-12-230 (10 импулса в минута, избира се от цялата страна) от 9 до 17 часа всеки работен ден.