събота, 15 май 2010 г.

СОЛ


Самоосигуряващите се лица са една от често обсъжданите теми в блога. Това обикновено са упражняващите свободни професии, но също така и собствениците на „микро предприятия“ (всички еднолични търговци, семейни фирми, малки търговски и производствени предприятия с персонал до 10 наети лица).

В публикацията Фрийлансъри, телеуъркъри и други надомно работещи, обединявайте се! коментирах, че няма удобна дума, описваща човека, който работи „за своя сметка и на свой риск“ и обобщих вариантите, които съществуват в момента.

Онзи ден обаче темата получи интересно развитие. Оказа се, че в счетоводните среди самоосигуряващите се лица за краткост биват назовавани със звучното съкращение СОЛ.

Здравейте, как да определя дали СОЛ има необходимия осигурителен стаж за получаване на болнични.

Има необходимия осиг.стаж разбира се. СОЛ-а сигурно и трудова книжка си има.

...извършва личен труд- се осигурява и за извършващ личен труд, и като сол


Та... честито, СОЛ-ове! Получихте едно кратко и много удобно и правдиво за употреба название. Освен да ви поздравим с една „солена“ песен?Солено“ - Змей