вторник, 15 февруари 2011 г.

Отново за осигуровките [видео]

В статията Сива картината при свободните професии говорих обширно за новите щения на държавата да събира авансово повече данъци и осигуровки от самоосигуряващите се лица.

Моят добър приятел, счетоводителят Преслав Недев, добави нов аспект към казуса, а именно:

Диференцирането на минималния осигурителен доход за свободните професии ще бъде атакувано в съда, научи "Сега". Причината е, че промяната създава възможност две лица с еднакъв доход през годината да плащат различни осигуровки.
Разпоредбата противоречи на конституцията, според която законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви условия за стопанска дейност, твърди счетоводителят Преслав Недев, който също е самоосигуряващ се. Според него се нарушава и Кодексът за социалното осигуряване, където пък пише, че Държавното обществено осигуряване се осъществява въз основа на принципите на равнопоставеност на осигурените лица.
Проблемът в новата разпоредба е, че различният осигурителен доход се определя на базата на декларирания годишен доход на лицата за 2009 г. В същото време не е предвидено възстановяване на вноски, ако в настоящата година лицето се окаже с по-нисък общ доход. Така, ако едно лице през 2009 г. е декларирало доход под 5400 лв., а друго - 5800 лв., през 2011 г. ще внасят вноски съответно върху 420 лв. и 450 лв., независимо че през настоящата година имат еднакъв доход, например от 5000 лв. И лицето, внасяло върху по-висок доход, въпреки по-ниските си годишни приходи, няма право да получи надвнесените суми.
От всички опции за диференциране на минималните прагове икономическите капацитети начело на държавата ни избраха най-тъпия. Хилядите въпроси и неясноти по тази „реформа“ ще доведат до нови ужаси на есен, ако още отсега не се вземат мерки.

Ето и репортажа на TV+ по темата: