петък, 5 август 2011 г.

И още за запетайките, неологизмите и Google Translate

Това е публикация бонус към последните ми три статии по темите, споменати в заглавието.

Ако ви е харесала публикацията Оксфордската запетайка, то препоръчвам горещо статията
Can you have a comma before because?. Аз много се забавлявах на това четиво :)

Ако сте съгласни с тезата от Вълнения по български, че езикът е твърде бърз, за да чака чиновниците, то ще ви предложа един много интересен материал във възхвала на корпусната лингвистика: The future is Corpus Linguistics. Там е описан един много интересен случай, а именно:

On October 14, 2009 The Wall Street Journal reported on the struggle of France’s Commission of Terminology and Neology to decide on an official French equivalent for the new word ‘cloud computing’. It took the commission 18 months to come up with the term ‘informatique en nuage’, which was then rejected by the chairman.

Та значи Комисията на Франция по терминология и създаване на неологизми трябвало да реши какъв ще е френският еквивалент на термина „cloud computing“. След 18 месеца измислили нещо, но то било отхвърлено от председателя. Коментара оставям на вас.

И накрая, понеже публикацията Aвтоматично-универсално-професионален "е"-софтуер разпали темата за машинния превод, предлагам статия, в която се разказва за едно китайско изречение, което се разбира отлично от машинните преводачи, но не и от група начинаещи ученици по китайски: "There is no Communist Party, there is no New China"