понеделник, 5 септември 2011 г.

Дзен мълчание

Някой попитал Ян Дзи:
- Когато първият патриарх на Дзен пристигнал от Индия в Китай, той седял с лице към стената цели девет години - какво означава това?
- Бидейки индиец, той не е можел да говори по китайски - отговорил Ян Дзи.
(източник: Томас Клири, „Дзен“)

Малък филологически поздрав за любителите на конспирации :) Липсата на комуникация често се тълкува неправилно, подозира се наличие на скрит замисъл, а всъщност става дума за липса на общ език.