събота, 8 октомври 2011 г.

Регистрация на свободна професия - да или не?

Упражняването на свободна професия в България е от честите теми в блога и не се случва рядко мои приятели и познати да ме попитат за съвет дали да регистрират свободна професия.

Ето какво отговорих на последното запитване:

Регистрирането на свободна професия зависи много от това какъв доход ще имате. Ако изкарвате по-малко от 560 лева от фриланс на месец, не си струва да регистрирате свободна професия. Плащате си дължимото по граждански договор и приключвате.

Ако ще изкарвате цялата си прехрана от фриланс обаче, е хубаво да регистрирате свободна професия - минимумът осигуровки на месец е 123,06 лева (прагът е 420 лева/месец), а данъкът обикновено се плаща в края на годината. Разходите за счетоводител започват от 20 лева/месец. За регистрация като свободна професия е необходимо: копие от диплома за завършено образование; лична карта (за проверка на данните); документ за платена държавна такса и няколко бланки, които се попълват на място в Агенцията по вписванията. След това се изисква регистрация в НАП, а после от НОИ се взима осигурителната книжка - това е еквивалентът на трудова книжка за самонаетите. Самата регистрация отнема малко време и пари и можете да я направите и сами, но след това трябва всеки месец да се подават декларации към НАП, в края на годината да се заверява осигурителната книжка, да се подава декларация 6, дрън, дрън, дрън, така че е препоръчително да натоварите с тези задачи счетоводител.

Много е важно! Ако ще фактурирате в ЕС, след като си получите Булстата, трябва да си направите и регистрация по чл. 97а от ЗДДС - т.е. ДДС регистрация само за ЕС. Регистрацията по ЗДДС за България е задължителна само при годишен оборот, надхвърлящ 50 хиляди лева, и аз лично не я препоръчвам за свободните професии в сферата на услугите.

Ако ще изкарвате над 20 хиляди лева годишно, е хубаво да направите ЕООД - по-скъпо и сложно е за счетоводна поддръжка от свободната професия, но пък ако имате разходи, свързани с дейността - това е вариантът. При свободните професии не се зачитат разходи, а се използват т. нар. нормативно признати разходи. Т.е. в общия случай това са 25% от прихода.

Някои удобства на свободната професия:
- можете да издавате фактури и клиентите ви се освобождават от досадната необходимост да ви съставят граждански договори;
- евтина и гъвкава форма за упражняване на дейност;
- ако проектите ви спрат, можете да прекъснете дейността с една декларация в НАП и няма да дължите осигуровки.

Някои неудобства на свободната професия:
- минималният праг е доста по-висок, отколкото този за трудовите договори. Любимият пример е с чистачката, която има шеф и се осигурява на 270 лева (от септ. 2011), и с колежката й, която се е самонаела и е задължена да плаща осигуровки и данъци върху 420. Поуката е, че ако имате приятел с фирма, можете винаги да го помолите за един трудов договор и да плащате осигуровки и данъци върху 270. Фактурирането вече е друга тема;
- НАП и НОИ имат някакви проблеми с Булстатовете на самоосигуряващите се лица и не трябва да се учудвате, ако заверката на осигурителната книжка или получаването на болничните ви отнема месеци;
- не се отчитат разходи за дейността. Ако имате разходи за материали, наеми, горива и т.н., надхвърлящи 25% от приходите ви, трябва да изберете друга форма на осигуряване.