петък, 20 януари 2012 г.

И пак за свободните професии - този път новината е добра

Обичам професията си, мразя начина, по който я третира държавата ми. Така ще започна прелюдията към една добра новина за упражняващите свободни професии в България.

Във всичките си публикации до момента по темата „свободни професии“ съм говорила за тежката бюрокрация, недомислиците и влошаването на бизнес климата с годините. Показателни са фактите, че през 2009 г. самоосигуряващите се са били 263 379, през 2010 г. са били 221 965, а през юни 2011 г. 187 312. В условията на ликвидна криза правителството на ГЕРБ реши (по предложение на БСК забележете) да увеличи минималните осигурителни прагове на самонаетите лица (или в българските условия „минимален данък дейност“) и резултатът е налице.

На този фон имаме и едно безумно квазиданъчно бреме: осигуровки се внасят 12 пъти в годината с по 3 платежни документа, 12 декларации образец 1, една декларация образец 6, лична данъчна декларация, още поне няколко платежни за довнасяне на осигуровки и данък и накрая, ако всичко това е минало без засечки, следва колосалното постижение: заверяване на осигурителната книжка. Глобата за неподадена декларация в срок е от 50 до 500 лева за всеки отделен случай, а при повторно нарушение глобата е от 500 до 2000 лева.

И ето я и обещаната добра новина. Оказва се, че декларациите за осигурителни вноски, споменати по-горе, са не просто поредната бюрокрация, а и нарушение на закона. В началото на 2012 г. председателят на Софийската адвокатска колегия Петър Китанов и още 9 негови колеги атакуваха във Върховния административен съд (ВАС) наредба Н-8/2005 г. на министъра на финансите и поискаха тя да бъде обявена за нищожна. Според адвокатите министърът на практика е дописал данъчните и осигурителните закони, като е въвел нови декларации и срокове за подаването им. Ако съдът уважи жалбата им, от това ще се възползват не само самоосигуряващите се, но и всички работодатели. Ако ВАС отмени наредбата само в частта й за тези, които сами внасят осигуровките си, ще падне бюрокрацията само за т. нар. свободни професии.

И понеже в самото начало на своята практика бях погрешно инструктирана от данъчен служител и не подадох декларация 1 през първите три месеца, мога да ви кажа как точно се развиват нещата при нарушение на сакралната Н-8/2005 г. Когато на четвъртия месец отидох на място в НАП, служителка веднага извади справка с направените от мен вноски, в които точно и ясно личеше сумата на вноската, начинът на плащане (epay в моя случай), датата и часът на плащане. Беше ми съставен акт за три глоби от по 50 лева, а когато попитах, защо, по дяволите, са ми били дадени грешни инструкции по телефона и не счита ли НАП за редно да обяснява на хората какви са им задълженията с издаването на документ за начало на дейност, чух отговор, който оттогава съм чувала многократно от данъчните служители: „Ама защо не се обърнете към счетоводител?“. Ами щом данъчните ще ни препращат на малко по-сложните въпроси към счетоводители, защо не вземат да закрият телефона за информация и „помощния“ център към НАП, та да не се харчат парите на данъкоплатците нахалост? Та идеята, драги мои, на тия пусти декларации 1 и 6 е да могат НАП да изпращат информацията на НОИ. Защо това не може да става директно по служебен път, при положение че НАП много добре знаят кога правим вноските си и за какъв период са (в бюджетните платежни това го пише задължително), никой не може да обясни.

Стискам палци жалбата на колегите до ВАС да успее да премахне тази така омразна бюрокрация. Надявам се, че оределите редици на самонаетите ще се въодушевят от тази ценна стъпка и че най-накрая ще се случи нещо в позитивна посока в нашата сфера.