вторник, 27 март 2012 г.

Психолингвистика в данъчното 2

Преди време бях извадила тук някои цитати от годишника на НОИ за 2008 г., в които имаше интересни разсъждения върху наложилото се словосъчетание „осигурителна тежест“, а и някои други психолингвистични наблюдения. Цитатът завършваше с положителен тон:

Обратът в мисленето на гражданите за повече доверие и собствена отговорност е възможен, когато биват обслужвани бързо и компетентно от институции с нов, по-човешки дух и облик, показващи съпричастност и съзнателност.

Да видим какво е свършила държавата през 2012 г. за своя „по-човешки дух и облик, показващи съпричастност и съзнателност“.Не мога да не се въздържа от коментар на някои реплики от горното видео:
- Минах вчера през данъчното и взех ей таз' брошура.
- Няма вече „данъчно“. Сега е „офис на НАП“!
- Добре де... Преоблякъл се Илия...
Аз „данъчно“ казвам и на НОИ, но това е първо, защото не считам, че разходната трябва да се дели от приходната част, и второ, защото осигуровките в България са по-скоро данъци, отколкото реални спестявания (последните идеи за Сребърния фонд го доказват). „Данъчно“ е и общината, защото там се плащат данъци и такси, ама айде. Да приемем термина „офис на НАП“.
- Ама и ти се сети за данъците най-накрая. 17 април ей го къде е. Как няма да има опашки?! (пук балона)
Какъв 17 април, бе господа? Физическите лица подават декларация и плащат дължимия данък до 2 май 2012 г. Ей тук сте го написали: http://nap.bg/page?id=208

- Ето, наш'те декларации все по-пощата ги пращаме и винаги стигат. Няма празно! ("Няма празно!"?!? Кой говори така?!)
- Ама и то си е ходене...
- Може и по интернет. Трябва електронен подпис.
- Остави тая работа сега. Ей къде е пощата на 100 метра!

Остави тая работа? Да оставим електронния подпис?!? „Офисът на НАП“ не ще да намали хартията, не ще е-правителство?! Ех, преоблечен Илия...

Нататък в горното видео психолингвистични елементи няма, така че да видим следващ материал от канала на „офиса на НАП“ в youtube:Видеото завършва с поучителното „Ето къде отиват данъците“ и следва изписване на адреса http://www.bglev.bg/
Очевидно там трябва да има по-подробна информация за разходването на данъците ми, но такъв сайт... няма. Ето къде отиват данъците ми?!

Но хайде стига вече с „веселата“ част. Дайте да видим една от тез' брошури, дет' ги дават в „офиса на НАП“. Свалям файла от линка Брошура "Спазване на осигурителните задължения от самоосигуряващите се лица" и почвам да чета „пълния вариант“.
Близо две/трети от лицата, които декларират доходи по ЗДДФЛ всяка година, са самоосигуряващи се лица. Някои от тях „забравят” да подадат една много важна декларациядекларация обр. № 6 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. Други самоосигуряващи се лица често допускат грешки при деклариране на данни в подадените от тях декларации и/или не внасят дължимите осигурителни вноски.
ВАЖНО е да напомним, че НАП осъществява контрол за спазване на задълженията, свързани със задължителните осигурителни вноски за тези лица! 
Оуу много добре започваме! Забраванковциии! Най-важното е да знаете, че НАП не спи! И санкции има за нарушенията в курсив, но преди да видите долу как държавата наказва самонаетите не само за неплащане, но и за неподаване на някоя „важна декларация“, нека да споделя учудването си, че този подход далеч не се ползва в други данъчни сфери. Например, ако си купите кола сега, но я декларирате в общината след 5 години, нито ще ви напишат акт, нито ще ви глобят - само ще поискат дължимия данък с лихвата.

Та ето човешкия дух и облик, показващи съпричастност и съзнателност към самоосигуряващите се лица:
Какви са санкциите за неспазване на осигурителното законодателство от самоосигуряващи се лица?

За нарушения, свързани с подаването на данни от самоосигуряващите се лица глобата е от 50 до 500 лева за всеки отделен случай при физическите лица, или с имуществена санкция за едноличните търговци в размер от 500 до 5000 лева, а при повторно нарушение глобата е от 500 до 2000 лева, или имуществена санкция в размер 1000 лева, за всеки отделен случай, но не повече от 10 000 лева (чл. 355, ал.1 и чл.355, ал.4 от КСО);
За неподаване на декларация образец 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал.5, т.1 от ЗЗО от самоосигуряващо се лице е предвидена глоба в размер от 500 до 1000  лева, а при повторно нарушение – с глоба от 1000 до 3000 лева (чл. 104, ал.4 от ЗЗО);
За предоставяне на неверни данни при подаването на данни от самоосигуряващите се лица, с цел избягване плащането на задължителни осигурителни вноски е предвидена строго фиксирана санкция от 250 лева (чл. 355, ал.2 от КСО), а при повторно нарушение глоба от 500 лева, за всеки отделен случай, но не повече от 10 000 лева;
За невнасяне на осигурителни вноски  в срок е предвидена  глоба в размер на 50 до 500 лева, а при повторно нарушение глобата е от 500 до 2000 лева (чл. 355, ал.1 от КСО);
При невнасяне на здравни вноски за срок по-дълъг от три месеца, самоосигуряващите се лица се наказват с глоба от 500 до 1000 лева, а при повторно нарушение  глоба от 1000 до 3000 лева ( чл. 104, ал.3 от ЗЗО).
Но какво им обръщаме внимание на самоосигуряващите се? Нали така и така се топят като пролетен сняг. Нека видим Брошура „Не чакайте. Свържете касовите си апарати с НАП!”

Отново търсим психолингвистичния елемент и го намираме в заключителната част на брошурата:
Какво ще стане, ако не свържа касовия си апарат с НАП?
Неспазването на заложените в Наредба Н-18 срокове неминуемо ще доведе до запечатване на обекти и налагане на глоби и имуществени санкции от страна на НАП. Последното никога не е било цел на Националната агенция по приходите и желанието ни е това да бъде избегнато.

И в заключение: